Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-007

33WE-316 007 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.06.2012PESA Bydgoszcz
P4/129.03.2017WKD Grodzisk Maz.