Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-007

33WE-316 007 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.06.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 29.03.2017 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 05.11.2021 WKD Grodzisk Maz.