Warszawska Kolej Dojazdowa

EN97-006

33WE-316 006 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.30.05.2012PESA Bydgoszcz
P4/118.05.2017WKD Grodzisk Maz.