Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-006

33WE-316 006 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.05.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 18.05.2017 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 09.02.2022 WKD Grodzisk Maz.