Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-005

33WE-316 005 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 29.05.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 08.10.2016 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 26.02.2021 WKD Grodzisk Maz.