Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-003

33WE-316 003 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 24.04.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 05.01.2017 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 30.04.2021 WKD Grodzisk Maz.