Warszawska Kolej Dojazdowa
EN97-002

33WE-316 002 / 2012
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.03.2012 PESA Bydgoszcz
P4/1 02.08.2016 WKD Grodzisk Maz.
P4/2 18.12.2020 WKD Grodzisk Maz.