Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

POLREGIO
Świętokrzyski Zakład w Kielcach
EN96-004
94 51 2 140 232-1    PL-PREG
94 51 2 140 233-9    PL-PREG

34WE-004 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.11.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 22.11.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 04.01.2022 SPS Mieczkowski