Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

POLREGIO
Świętokrzyski Zakład w Kielcach
EN96-003
94 51 2 140 230-5    PL-PREG
94 51 2 140 231-3    PL-PREG

34WE-003 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 30.11.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 22.11.2016 PESA Bydgoszcz
P4/2 27.12.2021 SPS Mieczkowski