PKP Intercity
Zakład Południowy w Krakowie
EP09-047
91 51 1 150 011-1    PL-PKPIC

104Eb-047 / 1997
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 30.07.1999 ZNLE Gliwice
R2 05.01.2001 ZNLE Gliwice
R3 24.09.2002 ZNLE Gliwice
R4 09.07.2004 ZNLE Gliwice
R5 10.01.2006 ZNLE Gliwice
R6 30.07.2007 ZNLE Gliwice
R7 16.01.2009 ZNLE Gliwice
R8 23.12.2010 ZNLE Gliwice
G1 23.10.2012 ZNLE Gliwice
1P4/1 13.10.2014 NEWAG Gliwice
1P4/2 24.07.2018 Olkol Oleśnica
1P4/3 22.01.2021 NEWAG Gliwice
1P4/4 29.11.2023 Remtrak Idzikowice