PKP Intercity
Zakład Centralny w Warszawie
EP09-036
91 51 1 150 037-6    PL-PKPIC

104Eb-036 / 1994
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R1 23.12.1996 ZNLE Gliwice
R2 24.09.1998 ZNLE Gliwice
R3 06.12.1999 ZNLE Gliwice
R4 28.03.2001 ZNLE Gliwice
R5 21.06.2002 ZNLE Gliwice
R6 25.10.2003 ZNLE Gliwice
R7 30.07.2005 ZNLE Gliwice
R8 31.03.2007 ZNLE Gliwice
G1 08.04.2009 ZNLE Gliwice
1R1 16.11.2012 ZNLE Gliwice
1P4/2 15.12.2014 NEWAG Gliwice
1P4/3 24.02.2017 NEWAG Gliwice
1P4/4 19.04.2019 NEWAG Gliwice
1P4/5 24.05.2021 NEWAG Gliwice
Galeria zdjęć pojazdu
19.06.2012 | Bydgoszcz Gł. | Data naprawy G1. EP09-036