PESA Bydgoszcz

EN81-008
94 51 2 122 002-9    PL-PESA

308B-008 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.24.04.2007PESA Bydgoszcz
R130.11.2013PESA Bydgoszcz