PESA Bydgoszcz

EN81-007
94 51 2 122 001-1    PL-PESA

308B-007 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.03.04.2007PESA Bydgoszcz
R130.10.2013PESA Bydgoszcz