PESA Bydgoszcz

EN81-006
94 51 2 122 000-3    PL-PESA

308B-006 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.03.2007PESA Bydgoszcz
R1     01.2014PESA Bydgoszcz