PESA Bydgoszcz

EN81-005
94 51 2 122 999-7    PL-PESA

308B-005 / 2007
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.16.02.2007PESA Bydgoszcz
R113.09.2013PESA Bydgoszcz