Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

POLREGIO
Świętokrzyski Zakład w Kielcach
EN81-004
94 51 2 120 857-9    PL-PREG

308B-004 / 2005
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.10.2005 PESA Bydgoszcz
R1 11.02.2013 PESA Bydgoszcz
P4/2 20.01.2017 PR Kielce