Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

POLREGIO
Świętokrzyski Zakład w Kielcach
ED78-030
94 51 2 141 104-1    PL-PREG
94 51 2 141 105-8    PL-PREG
94 51 2 141 106-6    PL-PREG
94 51 2 141 107-4    PL-PREG

31WE-050 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 12.12.2018 NEWAG NS