Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

POLREGIO
Świętokrzyski Zakład w Kielcach
ED78-029
94 51 2 141 100-9    PL-PREG
94 51 2 141 101-7    PL-PREG
94 51 2 141 102-5    PL-PREG
94 51 2 141 103-3    PL-PREG

31WE-049 / 2018
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.10.2018 NEWAG NS