Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

ED78-028
94 51 2 141 054-8    PL-PREG
94 51 2 141 055-5    PL-PREG
94 51 2 141 056-3    PL-PREG
94 51 2 141 057-1    PL-PREG

31WE-048 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.08.2018NEWAG NS