Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

ED78-027
94 51 2 141 050-6    PL-PREG
94 51 2 141 051-4    PL-PREG
94 51 2 141 052-2    PL-PREG
94 51 2 141 053-0    PL-PREG

31WE-047 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.06.2018NEWAG NS