Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

ED78-026
94 51 2 141 046-4    PL-PREG
94 51 2 141 047-2    PL-PREG
94 51 2 141 048-0    PL-PREG
94 51 2 141 049-8    PL-PREG

31WE-046 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.10.04.2018NEWAG NS