Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

ED78-025
94 51 2 141 042-3    PL-PREG
94 51 2 141 043-1    PL-PREG
94 51 2 141 044-9    PL-PREG
94 51 2 141 045-6    PL-PREG

31WE-045 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.03.2018NEWAG NS