POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu
ED78-024
94 51 2 140 979-7    PL-PREG
94 51 2 140 980-5    PL-PREG
94 51 2 140 981-3    PL-PREG
94 51 2 140 982-1    PL-PREG

31WE-044 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.12.2017 NEWAG NS