POLREGIO
Wielkopolski Zakład w Poznaniu
ED78-023
94 51 2 140 975-5    PL-PREG
94 51 2 140 976-3    PL-PREG
94 51 2 140 977-1    PL-PREG
94 51 2 140 978-9    PL-PREG

31WE-043 / 2017
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 01.12.2017 NEWAG NS