Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

ED78-021
94 51 2 140 900-3    PL-PREG
94 51 2 140 901-1    PL-PREG
94 51 2 140 902-9    PL-PREG
94 51 2 140 903-7    PL-PREG

31WE-041 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.14.03.2018NEWAG NS