Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

ED78-020
94 51 2 140 896-3    PL-PREG
94 51 2 140 897-1    PL-PREG
94 51 2 140 898-9    PL-PREG
94 51 2 140 899-7    PL-PREG

31WE-040 / 2018
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.26.02.2018NEWAG NS