Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

ED78-018
94 51 2 140 888-0    PL-PREG
94 51 2 140 889-8    PL-PREG
94 51 2 140 890-6    PL-PREG
94 51 2 140 891-4    PL-PREG

31WE-038 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.10.2017NEWAG NS