Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie

ED78-017
94 51 2 140 884-9    PL-PREG
94 51 2 140 885-6    PL-PREG
94 51 2 140 886-4    PL-PREG
94 51 2 140 887-2    PL-PREG

31WE-037 / 2017
NEWAG

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.19.10.2017NEWAG NS