Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

POLREGIO
Lubuski Zakład w Zielonej Górze
ED78-016
94 51 2 140 680-1    PL-PREG
94 51 2 140 681-9    PL-PREG
94 51 2 140 682-7    PL-PREG
94 51 2 140 683-5    PL-PREG

31WE-026 / 2015
NEWAG
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.12.2015 NEWAG NS
P4/1 27.01.2023 NEWAG NS