Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

POLREGIO
Lubuski Zakład w Zielonej Górze
ED78-014
94 51 2 140 668-6    PL-PREG
94 51 2 140 669-4    PL-PREG
94 51 2 140 670-2    PL-PREG
94 51 2 140 671-0    PL-PREG

31WE-019 / 2015
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 14.04.2015 NEWAG NS
P4/1 28.10.2021 NEWAG NS