Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
ED78-013
94 51 2 140 568-8    PL-PREG
94 51 2 140 569-6    PL-PREG
94 51 2 140 570-4    PL-PREG
94 51 2 140 571-2    PL-PREG

31WE-018 / 2015
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 20.03.2015 NEWAG NS
P4/1 01.03.2021 NEWAG NS