Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
ED78-012
94 51 2 140 564-7    PL-PREG
94 51 2 140 565-4    PL-PREG
94 51 2 140 566-2    PL-PREG
94 51 2 140 567-0    PL-PREG

31WE-017 / 2014
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 22.01.2015 NEWAG NS
P4/1 14.01.2021 NEWAG NS