Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
ED78-011 / ex. 45WE-001
94 51 2 140 560-5    PL-PREG
94 51 2 140 561-3    PL-PREG
94 51 2 140 562-1    PL-PREG
94 51 2 140 563-9    PL-PREG

31WE-016 / 2015
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 22.01.2015 NEWAG NS
P4/1 26.11.2020 NEWAG NS