Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
ED78-009
94 51 2 140 462-4    PL-PREG
94 51 2 140 463-2    PL-PREG
94 51 2 140 464-0    PL-PREG
94 51 2 140 465-7    PL-PREG

31WE-014 / 2014
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.09.2014 NEWAG NS
P4/1 10.09.2020 NEWAG NS