Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
ED78-008
94 51 2 140 458-2    PL-PREG
94 51 2 140 459-0    PL-PREG
94 51 2 140 460-8    PL-PREG
94 51 2 140 461-6    PL-PREG

31WE-013 / 2014
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 18.07.2014 NEWAG NS
P4/1 08.07.2020 NEWAG NS