Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
ED78-005
94 51 2 140 446-7    PL-PREG
94 51 2 140 447-5    PL-PREG
94 51 2 140 448-3    PL-PREG
94 51 2 140 449-1    PL-PREG

31WE-010 / 2014
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 16.04.2014 NEWAG NS
P4/1 08.04.2020 NEWAG NS