Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
ED78-004
94 51 2 140 442-6    PL-PREG
94 51 2 140 443-4    PL-PREG
94 51 2 140 444-2    PL-PREG
94 51 2 140 445-9    PL-PREG

31WE-009 / 2014
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.03.2014 NEWAG NS
P4/1 19.03.2020 NEWAG NS