Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

POLREGIO
Zachodniopomorski Zakład w Szczecinie
ED78-002 / ex. 31WE-007
94 51 2 140 434-3    PL-PREG
94 51 2 140 435-0    PL-PREG
94 51 2 140 436-8    PL-PREG
94 51 2 140 437-6    PL-PREG

31WE-007 / 2013
NEWAG Nowy Sącz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 04.12.2013 NEWAG NS
P4/1 25.10.2019 NEWAG NS