Koleje Małopolskie
EN77-005
94 51 2 140 055-6    PL-KMAL
94 51 2 140 056-4    PL-KMAL
94 51 2 140 057-2    PL-KMAL
94 51 2 140 058-0    PL-KMAL

32WE-005 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 19.05.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 30.06.2016 ZNTK Mińsk Maz.
P4/2 27.10.2021 ZNTK Mińsk Maz.