Koleje Małopolskie
EN77-004
94 51 2 140 051-5    PL-KMAL
94 51 2 140 052-3    PL-KMAL
94 51 2 140 053-1    PL-KMAL
94 51 2 140 054-9    PL-KMAL

32WE-004 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.03.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 28.04.2016 ZNTK Mińsk Maz.
P4/2 23.09.2021 ZNTK Mińsk Maz.