Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN77-003
94 51 2 140 047-3    PL-KMAL
94 51 2 140 048-1    PL-KMAL
94 51 2 140 049-9    PL-KMAL
94 51 2 140 050-7    PL-KMAL

32WE-003 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.25.03.2011PESA Bydgoszcz
P4/129.04.2016ZNTK Mińsk Maz.