Koleje Małopolskie
EN77-003
94 51 2 140 047-3    PL-KMAL
94 51 2 140 048-1    PL-KMAL
94 51 2 140 049-9    PL-KMAL
94 51 2 140 050-7    PL-KMAL

32WE-003 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 25.03.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 29.04.2016 ZNTK Mińsk Maz.
P4/2 14.09.2021 ZNTK Mińsk Maz.