Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Koleje Małopolskie

EN77-002
94 51 2 140 043-2    PL-KMAL
94 51 2 140 044-0    PL-KMAL
94 51 2 140 045-7    PL-KMAL
94 51 2 140 046-5    PL-KMAL

32WE-002 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.27.01.2011PESA Bydgoszcz
P4/124.03.2016ZNTK Mińsk Maz.