Koleje Małopolskie
EN77-002
94 51 2 140 043-2    PL-KMAL
94 51 2 140 044-0    PL-KMAL
94 51 2 140 045-7    PL-KMAL
94 51 2 140 046-5    PL-KMAL

32WE-002 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 27.01.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 24.03.2016 ZNTK Mińsk Maz.
P4/2 12.07.2021 ZNTK Mińsk Maz.