Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

POLREGIO
Kujawsko-Pomorski Zakład w Bydgoszczy

EN76-053
94 51 2 140 703-1    PL-PREG
94 51 2 140 704-9    PL-PREG
94 51 2 140 705-6    PL-PREG
94 51 2 140 706-4    PL-PREG

22WEc-006 / 2016
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.18.07.2016PESA Bydgoszcz