Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-029
94 51 2 140 238-8    PL-PLKW
94 51 2 140 239-6    PL-PLKW
94 51 2 140 240-4    PL-PLKW
94 51 2 140 241-2    PL-PLKW

22WEa-029 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.11.2012PESA Bydgoszcz
P4/127.04.2018PESA Bydgoszcz