Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-028
94 51 2 140 234-7    PL-PLKW
94 51 2 140 235-4    PL-PLKW
94 51 2 140 236-2    PL-PLKW
94 51 2 140 237-0    PL-PLKW

22WEa-028 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.18.10.2012PESA Bydgoszcz
P4/127.04.2018PESA Bydgoszcz