Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Koleje Wielkopolskie

EN76-027
94 51 2 140 219-8    PL-PLKW
94 51 2 140 220-6    PL-PLKW
94 51 2 140 221-4    PL-PLKW
94 51 2 140 222-2    PL-PLKW

22WEa-027 / 2012
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.28.09.2012PESA Bydgoszcz
P4/130.03.2018PESA Bydgoszcz