Koleje Mazowieckie
EN76-025
94 51 2 140 151-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 152-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 153-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 154-7    PL-KMKOL

22WEe-016 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 21.12.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 30.03.2017 PESA Bydgoszcz
P4/2 31.12.2022 PESA Mińsk Maz.