Koleje Mazowieckie

EN76-024
94 51 2 140 147-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 148-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 149-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 150-5    PL-KMKOL

22WEe-015 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.12.12.2011PESA Bydgoszcz
P4/127.02.2017PESA Bydgoszcz