Koleje Mazowieckie
EN76-023
94 51 2 140 143-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 144-8    PL-KMKOL
94 51 2 140 145-5    PL-KMKOL
94 51 2 140 146-3    PL-KMKOL

22WEe-014 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 02.12.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 16.02.2017 PESA Bydgoszcz
P4/2 05.09.2022 PESA Mińsk Maz.