Koleje Mazowieckie

EN76-021
94 51 2 140 135-6    PL-KMKOL
94 51 2 140 136-4    PL-KMKOL
94 51 2 140 137-2    PL-KMKOL
94 51 2 140 138-0    PL-KMKOL

22WEe-012 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.21.11.2011PESA Bydgoszcz
P4/130.01.2017PESA Bydgoszcz