Koleje Mazowieckie
EN76-019
94 51 2 140 127-3    PL-KMKOL
94 51 2 140 128-1    PL-KMKOL
94 51 2 140 129-9    PL-KMKOL
94 51 2 140 130-7    PL-KMKOL

22WEe-010 / 2011
PESA Bydgoszcz
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr. 07.11.2011 PESA Bydgoszcz
P4/1 02.01.2017 PESA Bydgoszcz