Koleje Mazowieckie

EN76-018
94 51 2 140 123-2    PL-KMKOL
94 51 2 140 124-0    PL-KMKOL
94 51 2 140 125-7    PL-KMKOL
94 51 2 140 126-5    PL-KMKOL

22WEe-009 / 2011
PESA Bydgoszcz

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
Fabr.31.10.2011PESA Bydgoszcz
P4/122.12.2016PESA Bydgoszcz